Двупосочен клапан за регулиране на дебит VRFB 90
Схема VRFB 90

ТИП: VRFB 90

УПОТРЕБА: Тези клапани се използват за регулиране на скоростта на задвижванията в двете посоки. Не се осигурява компенсация на налягането, дебитът зависи от налягането и вискозитета на маслото.
Тези клапани се характеризират с висока точност на регулиране.

МАТЕРИАЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА:
Тяло: поцинкована стомана
Вътрешна част: закалена и шлифована стомана
Уплътнения: стандарт BUNA N

ПРИЛОЖЕНИЕ: Свържете единия порт към захранването, а другия към задвижването за управление. Когато се използва на задвижващи механизми с двойно действащи не възвратни клапани, VRFB 90 ° трябва да се монтира между задвижването и невъзвратния клапан. Регулирането на потока се извършва чрез завъртане на пластмасовата дръжка след разхлабване на страничния фиксиращ винт. Тази конкретна конфигурация позволява точна настройка.

Температура на маслото: 50 ° C
Вискозитет на маслото: 30 cSt