Еднопосочен клапан за регулиране на дебит VRFU 90
Схема VRFU 90

ТИП: VRFU 90

УПОТРЕБА: Тези клапани се използват за регулиране на скоростта на задвижванията в една посока; като обратният поток е свободен.
Не се осигурява компенсация на налягането, дебитът зависи от налягането и вискозитета на маслото. Тези клапани се характеризират с висока точност на регулиране.

МАТЕРИАЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА:
Тяло: поцинкована стомана
Вътрешна част: закалена и шлифована стомана
Уплътнения: стандарт BUNA N

ПРИЛОЖЕНИЕ: Свържете V към захранването и C към задвижването за управление; дебитът се регулира от C към V и е свободен в обратната посока. Когато се използват задвижващи механизми с двойно действащи невъзвратни клапани, VRFU 90 ° трябва да се монтира между задвижващия механизъм и клапана. Регулирането на потока се извършва чрез завъртане на пластмасовата дръжка след разхлабване на страничния фиксиращ винт.
Тази конкретна конфигурация позволява точна настройка.

Температура на маслото: 50 ° C
Вискозитет на маслото: 30 cSt