Eлектрическа машина за почистване на тръби REMS Cobra 32

 • Електрическа машина за почистване на тръби с Ø 20–250 mm
 • Задвижваща машина с редуктор без техническо обслужване
 • Кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 1050 W
 • Ход на ляво и дясно
 • Водещ маркуч
 • Защитен прекъсвач (PRCD)
 • 5 частични спирали 22х4.5 m в кош
 • Право свредло 22
 • Връщащо свредло 22
 • Фуниевидно свредло 22
 • Свредло с назъбени кръстообразни пластини 22/35
 • Разделителен щифт 22/32
 • 4 частични спирали 32×4.5 m в кош
 • Право свредло 32
 • Връщащо свредло 32
 • Фуниевидно свредло 32
 • Свредло с назъбени кръстообразни пластини 32/45
 • Разделителен щифт 22/32
 • 2 чифта ръкавици
 • Куфар от стомана за всеки комплект с инструменти