+359 52 50 60 13 info@hydromark.eu

Home / Parker Distributor /PARKER Hydraulic hoses, fittings and equipment/ Parker Hydraulic hoses

 

Push-Lok hydraulic hoses for low pressure and for transporting fuels

Push-Lok

Hydromark offers Push-Lok low pressure hoses as well as fuel delivery hoses from hydraulics leader PARKER HANNIFIN.

Техническа информация маркучи за ниско налягане Parker

Universal

801PLUS Push-Lok PLUS За различни приложения

801PLUS
Push-Lok PLUS For different applications

830M Push-Lok За различни приложения, включително и за автомобили

830M
Push-Lok For various applications, including automobiles

837BM Push-Lok За различни приложения, включително и за автомобили

837BM
Push-Lok For various applications, including automobiles

837PU Plus Хибриден Push-Lok За различни високо взискателни приложения

837PU Plus 
Hybrid Push-Lok For various highly demanding applications

Phosphate ester

804 Push-Lok За вода с висока температура и течност от фосфатни естери

804
Push-Lok For high temperature water and phosphate ester liquid

Fire resistant

821FR Push-Lok С огнеустойчива външна обвивка

821FR
Push-Lok With a fire-resistant outer shell

Non-conductive

838M Push-Lok
838M Push-Lok

High temperature

836 Push-Lok За масло с висока температура

836 Push-Lok For high temperature oil

 

846 Push-Lok За масло с висока температура

846 Push-Lok For high temperature oil

 

Transportation of fuels

Hydromark offers single and double textile braided low pressure and conveying hoses as well as single steel braided hoses.

Standard

601 No-Skive конструкция, с две текстилни оплетки Хидравлични приложения с ниско налягане

601 No-Skive construction, with two textile braids. Low pressure hydraulic applications

681 No-Skive 2TE конструкция, една оплетка и малък радиус на огъване Хидравлични приложения с ниско налягане

681 No-Skive 2TE construction, single braid and small bend radius. Low pressure hydraulic applications

611 No-Skive конструкция, с една оплетка Хидравлични приложения с ниско налягане

611 No-Skive construction, with one braid.
Low pressure hydraulic applications

High temperature

611HD No-Skive конструкция Високотемпературен текстилен маркуч с една оплетка

611HD No-Skive construction
High temperature textile hose with single braid

Railway

681DB No-Skive конструкция С одобрения за железопътен транспорт, текстилен маркуч с една оплетка

681DB No-Skive construction
With rail approvals, single braided textile hose

Fire resistant

221FR No-Skive конструкция Маркуч за изгорели газове

221FR No-Skive construction
Exhaust hose

Cooling

285 No-Skive конструкция За климатични и охладителни системи

285 No-Skive construction
For air conditioning and cooling systems

Transportation

201 No-Skive конструкция За въздушни спирачки. 150 ° C работна температура

201 No-Skive construction
For air brakes. 150 ° C working temperature

206 No-Skive конструкция За въздушни спирачки. За много ниска (-48 ° C) работна температура

206 No-Skive construction
For air brakes. For very low (-48 ° C) operating temperature

213 No-Skive конструкция За двигатели и системи за сгъстен въздух

213 No-Skive construction
For engines and compressed air systems

293 No-Skive конструкция Висока температура Маркуч за двигателr и въздушни спирачки / платформи

293 No-Skive construction
High temperature
Hose for engines and air brakes / platforms