221FR No-Skive конструкция Маркуч за изгорели газове