Ротатори

Начало / Продукти

Ротаторите намират приложение в дърводобивната , строителната и рециклиращата промишленост ,транспорта, в селското и горското стопанство.

Ротатор GR10

Ротатор GR10

Начало / Продукти / Ротатори   РОТАЦИЯ Неограничена МАКСИМАЛЕН СТАТИЧЕН ТОВАР  10 kN (2250 lbf) МАКСИМАЛЕН ДИНАМИЧЕН ТОВАР  5 kN (1125 lbf) УСИЛИЕ НА ЗАВЪРТАНЕ 450 Nm (332 lb ft) ПРЕПОРЪЧАТЕЛЕН ДЕБИТ 10 l/min (2.6 US gallon) ТЕГЛО 10 kg (22 lb) ШИРИНА НА ГОРЕН...

Ротатор GR30

Ротатор GR30

Начало / Продукти / Ротатори   РОТАЦИЯ Неограничена МАКСИМАЛЕН СТАТИЧЕН ТОВАР  30 kN (6754 lbf) МАКСИМАЛЕН ДИНАМИЧЕН ТОВАР 15 kN (3372 lbf) УСИЛИЕ НА ЗАВЪРТАНЕ 1000 Nm (738 lb ft) ПРЕПОРЪЧАТЕЛЕН ДЕБИТ 20 l/min (5.3 US gallon) ТЕГЛО 15 kg (33 lb) ШИРИНА НА ГОРЕН...

Ротатор GR46

Ротатор GR46

Начало / Продукти / Ротатори   РОТАЦИЯ Неограничена МАКСИМАЛЕН СТАТИЧЕН ТОВАР  45 kN (10116 lbf) МАКСИМАЛЕН ДИНАМИЧЕН ТОВАР 25 kN (5621 lbf) УСИЛИЕ НА ЗАВЪРТАНЕ 1100 Nm (811 lb ft) ПРЕПОРЪЧАТЕЛЕН ДЕБИТ 20 l/min (5.3 US gallon) ТЕГЛО 24 kg (53 lb) ШИРИНА НА ГОРЕН...

Ротатор GR465

Ротатор GR465

Начало / Продукти / Ротатори   РОТАЦИЯ Неограничена МАКСИМАЛЕН СТАТИЧЕН ТОВАР  45 kN (10116 lbf) МАКСИМАЛЕН ДИНАМИЧЕН ТОВАР 25 kN (5621 lbf) УСИЛИЕ НА ЗАВЪРТАНЕ 1100 Nm (811 lb ft) ПРЕПОРЪЧАТЕЛЕН ДЕБИТ 20 l/min (5.3 US gallon) ТЕГЛО 29 kg (64 lb) ШИРИНА НА ГОРЕН...