Eлектрическа помпа за изпитване на налягане REMS E-Push 2

 • Електрическа помпа за изпитване на налягане с манометър p ≤ 6 MPa / 60 bar / 870 psi
 • за изпитване на налягане и течове на тръбни системи и резервоари до 6 MPa / 60 bar / 870 psi
 • С регулируемо ограничаване на налягането.
 • Помпа с кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 1300 W
 • 1,5 m смукателен маркуч с ½ “ и уплътнения
 • Смукателен филтър с възвратен клапан.
 • 1,5 m маркуч за високо налягане и накрайник ½ “ връзка и уплътнения
 • Капацитет на изпомпване 6.5 л / мин
 • pH-стойност на течностите 7 – 10
 • Температура на течностите ≤ 60 ° C
 • Вискозитет на течностите ≤ 1,5 mPa s
 • В картонена кутия