Ротаторът GR46 дава възможност за монтиране на кран чрез връзка, подходящо за селскостопански и горски превозни средства.

Горен захват – Под формата на УХО
Долен захват – Чрез ОС към грайфера или други инструменти

РОТАЦИЯ Неограничена
МАКСИМАЛЕН СТАТИЧЕН ТОВАР  45 kN (10116 lbf)
МАКСИМАЛЕН ДИНАМИЧЕН ТОВАР 25 kN (5621 lbf)
УСИЛИЕ НА ЗАВЪРТАНЕ 1100 Nm (811 lb ft)
ПРЕПОРЪЧАТЕЛЕН ДЕБИТ 20 l/min (5.3 US gallon)
ТЕГЛО 24 kg (53 lb)
ШИРИНА НА ГОРЕН ЗАХВАТ L 73 mm (2.87 in)
ДИАМЕТЪР НА ОТВОРА D 25 mm (0.98 in)

 

Ротатор GR46