Скобите за маркуч с гумена вложка CC, предлагани от Хидромарк са съставени от два компонента: лента – изработена от мека стомана и гума – устойчива на външни въздействия. Подсиленият край на лентата създава по-голяма безопасност при работа.

Скоби за маркуч с гумена вложка CC
Схема CC
Вид гума
W1_CC
Схема CC