Скобите за индустриални маркучи WD12 са изработени от висококачествен материал, с компактен корпус и са лесни за монтаж. Заради по-широката лента от 12 mm, скобите WD12 имат по-голяма сила на затягане.

Table WD12
Схема WD12
Table_W2_W5
Схема WD12