Хидравличен мотор MR

Хидравличен мотор MR

Модел – Шпулен клапан, ролков ротор
Монтаж на фланец
Мотор с иглени лагери
Странични и задни портове
Валове – прави, шлицови и конусни
Уплътнение на вала за високо и ниско налягане
Метрични и BSPP портове
Сензор за скорост
Други специални функции

 

Течност под налягане На минерална основа – HLP (DIN 51524) или HM (ISO 6743/4)
Температурен диапазон,  -40÷140 °C
Оптимален диапазон на вискозитет mm2/s  20÷75
Филтрация ISO код 20/16 (Минимална препоръчителна филтрация на течност от 25 микрона
Код Обем Макс. скорост Макс. Въртящ момент Мощност Дебит
[cm3/rev] [RPM] [daNm] [kW] [Ipm]
  cont. int* cont. int* cont. int* cont. int*
MR 50  51,5  775 970  10 13  7 8,5  40 50
MR 80  80,3  750 940  20 22  12,5 15  60 75
MR 100  99,8  600 750  24 28  13 15  60 75
MR 125  125,7  475 600  30 34  12,5 14,5  60 75
MR 160  159,6  375 470  39 43  11,5 14  60 75
MR 200  199,8  300 375  38,5 46  9 12  60 75
MR 250  250,1  240 300  39 47  8 9,5  60 75
MR 315  315,7  190 240  36 47  5 8  60 75
MR 400  397  150 190  38 47  4,8 6,8  60 75

* Работа с прекъсвания: допустимите стойности могат да възникнат за макс. 10% от всяка минута.